Tentang PAUSM

Logo PAUSM

Awesome

Sebutan AUSM dan juga membawa imej alumni yang berkepimpinan, memberi inspirasi dan sentiasa relevan

Warna Merah

Keberanian, semangat dan rasa cinta kepada alma mater USM

Warna Ungu

Selain menjadi simbol kepada warna rasmi bagi Universiti Sains Malaysia, turut membawa makna kebersamaan dengan Universiti Sains Malaysia dalam memperkasakan universiti

Warna Jingga

Kerjasama yang wujud antara satu sama lain bagi mencapai visi dan objektif persatuan

Jawatankuasa PAUSM

Awesome

Jawatankuasa Persatuan Alumni Universiti Sains Malaysia Penggal 2021-2023

PERLEMBAGAAN PAUSM